Marianna Mróz. Strumiany, 1940 rok. /MM/


Katarzyna Wawrzyniak. Strumiany, 1918 rok. /MM/


Zakończenie roku szkolnego 1931/1932 - Szkoła Podstawowa w Strumianach. /MM/


Józef Szymczak ze Skokowa, 1950 rok. /MP/


Brak danych. Zdjęcie z albumu rodzinnego. /MW/


Brak danych. Zdjęcie z albumu rodzinnego. /MW/


Ślub Marii i Stanisława Nowaczyków. Jeżewo, 13.10.1935 r. /MG/


Pawlak Walety /siedzi pierwszy z lewej/ z Jeżewa. 1.06.1941 r. /MG/


Wesele Państwa Szymczak z Karolewa. Karolew, 1930 rok. /MG/


Z albumu rodzinego. Jeżewo, 1920 rok. /MG/


Państwo Kościelniak. Jeżewo, 1942 rok. /MG/


Z albumu rodzinnego. Jeżewo. /MG/


Agienieszka i Karol Wawrzyniakowie. Jeżewo, 1927 rok. /MG/


/Stoi/ Stanisław Nowaczyk z Jeżewa. 1941 rok. /MG/


Bronek Grzemski. Skoków, 1941 rok. /BŚ/


Skoków, 1934 rok. /BŚ/


Powrót wysiedlonych ze Skokowa /Rodzina Grzemskich/ . Plac Św. Piotra w Rzymie, 1945 rok. /BŚ/


Rodzina Dolatowskich z Trzecianowa. Żniwa lata 1920/1930. /BŚ/


Katarzyna Nawrocik. Strumiany, 1920. /MM/


Polacy w pruskim wojsku. Francjia, 1918. /MM/


Koleżanki: od lewej Erna, Frida, Marianna, Stanisława i Maria. Strumiany, 1938. /MM/


Drugi od lewej Stanisław Rybczyński ze Skokowa, 55 Pułk Piechoty w Lesznie, 1937 rok. /KD/


Wesele Józefa Kosmalskiego ze Skokowa, 1935 rok. /KD/


Szkoła Podstawowa z Borku, klasy V i IV na wycieczce. Borek, 1934 rok. /KD/


Marianna Murawska - Szkoła Podstawowa w Borku, 1935 rok. /KD/


Maria i Czesław Adamczakowie. Leonów, 1937 rok. /KD/


Wesele Franciszka i Wiktorii Troszczyńskich. Trzecianów, 1930 rok. /KD/


Klasa VI, 1927/1928 r. Stanisław Rybczyński ze Skokowa. 11.05.1928 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński i koledzy z VII Kompanii - 1933 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński na ćwiczeniach, 1937 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński z kolegami na ćwiczeniach, 1936 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński na poligonie, 1936 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński (siedzi na stopniach pierwszy z lewej) - Gimnazjum Państwowe w Środzie 1930/1931 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński na poligonie, 1935 rok. /KD/


"WISŁA" Borek - około 1914 roku. /RS/


"WISŁA" Borek, 21.10.1928 rok. /RS/


"WISŁA" Borek, lata 1912-1920. /RS/


"WISŁA" Borek, lata 1912-1920. /RS/


Władysława Florkowska /pierwsza od lewej/, na służbie u Niemieckiej rodziny August. Siedmiorogów, II wojna światowa. /BM/


Gospodarstwo w Siedmiorogowie - Wł. Florkowska na służbie u rodziny niemieckiej, 1939/1945 r. /BM/


Szkoła w Zimnowodzie?, 1916 rok. /BM/


Szkoła w Zimnowodzie?, 1916 rok. /BM/


Brak danych. /BM/


Władysława Kaźmierczak. I Komunia św., 1930 rok /BM/


Brak danych. /BM/


Wojsko Polskie, 1939 rok. Władysław Kaźmierczak /stoi pierwszy z prawej strony/. /BM/


Wojsko Polskie, 1939 rok. /BM/


II wojna światowa - gospodarstwo w Siedmiorogowie. Rodzina Niemiecka August. /BM/


Brak danych. /BM/


Władysław Kaźmierczak. Borek, 1916 rok. /BM/


Edward Florkowski. Celestynów, 1938 roku. /BM/


Klasa V i IV na wycieczce. Wł. Kaźmierczak. Borek, 1934 rok. /BM/


Władysław Kaźmierczak /w środku/. Borek, 24.09.1940 rok. /BM/


II woja światowa. Pracuje w polu Stanisław Ratajczak z Siedmiorogowa. /BM/


II wojna światowa. Wł. Kaźmierczak na robotach przymusowych w Niemczech. /BM/


II wojna światowa. Wł. Kaźmierczak na robotach przymusowych w Niemczech. /BM/


II wojna światowa. Wł. Kaźmierczak na robotach przymusowych w Niemczech. /BM/


II wojna światowa. Wł. Kaźmierczak na robotach przymusowych w Niemczech. /BM/


Siedmiorogów. Rodzina Niemiecka August. II wojna światowa. /BM/


Siedmiorogów, 20.08.1944 rok. Władysława Florkowska. /BM/


Edmund Florkowski. Wojsko Polskie w 1939 roku. /BM/


II wojna światowa. Wł. Kaźmierczak na robotach przymusowych w Niemczech. /BM/


Stanisław Rybczyński ze Skokowa. 55 Pułk Piechoty, 1931 rok. /KD/


Borek - pochód około 1922 roku. /KD/


Stanisław Rybczyński na Zaolziu, 1938 r.


Stanisław Rybczyński ( drugi od prawej ) z kolegami w Czerwonym Borze, 1936 rok. /KD/


Stanisław Rybczyński - wycieczka do Krakowa ( pomnik smoka ), 1936 rok. /KD/


Zofia Kurkówna, Wojciech Paczyński - Kierownik Szkoły Podstawowej w Borku - 1936 rok. /KD/


Marianna Murawska. Trzecianów, 1944 rok. /KD/


Brak danych. Zdjęcie z rdzinnego albumu. /MW/


Bolesławów - Józefa M. /MW/


Franciszek Szymczak /4 lata/ z rodzicami i siostra Kasia. Bruczków, 1916 rok. /MJ/


Z rodziny Cieślaków z Bruczkowa. Rok 1927. /MJ/


Antoni Rybczyński z Bruczkowa /z prawej/. /MJ/


Wesele Weroniki /z Rybczyńskich/ i Jana Filipiaków. Bruczków, 1930 rok. /MJ/


Wesele Joanny i Szczepana Półtoraczyków. Bruczków, 1934 rok. /MJ/


Ślub Rozali /z Rybczyńskich/ i Fraciszka Roszaków. Bruczków, 1928 rok. /MJ/


Żołierze m.in. z Bruczkowa /brat Fraciszka Cieślaka/. Lata 1920/1929. /MJ/


Rodzina Roszaków , mała Stasia oraz Józefa Rybczyńska /środek/. Bruczków, 1930 rok. /MJ/


I Komunia Św. w Bruczkowie, 1939 rok. /MJ/


Poznań - lata 30, XX w.. Marta i Józef Cieślakowie z Bruczkowa. /MJ/


Rozalia Roszak z domu Rybczyńska. Bruczków, ok. 1928 roku. /MJ/


Szkoła Podoficerska. Poznań, 1927 rok. /MJ/


Wawrzyniak Stanisław, Pawlak Walenty /od lewej/. Jeżewo, 1918 rok. /MG/


Michał Nowaczyk z Jeżewa w Niemczech, 1942 rok. /MG/


Dożyki w Borku, 1934 rok. /BL/


Kazanie ks. Kardynała A. Hlonda podczas koronacji Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 rok. /BL/


Miejski Dom dla Starców. Spalony w 1945 roku przez Niemców. Borek, 1930 rok. /BL/


Powitanie ks. Kardynała Augusta Hlonda na boreckim rynku. Koronacja Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 rok. /BL/


Koronacja Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 rok. /BL/


Procesję prowadzi Prymas Polski August Hlond. Koronacja Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 rok. /BL/


W Kobelinie na placu ćwiczeń. Tyrakowski Wiktor ze Skokowa. 20.o6.1929 rok. /HD/


Kobelin, 20.5.1929 rok. Tyrakowski Wiktor ze Skokowa. /HD/


Rozalia i Michał Dolatowscy. Trzecianów 1945 rok. /BŚ/


1917 rok. /BŚ/


Plac Św. Piotra w Rzymie, 1945 rok. Józefa Grzemska wraca z wysiedlenia. /BŚ/


Dolatowski z Trzecianowa w niemieckiej armii. 3.03.1920 rok. /BŚ/


Ludwik Perlicjant w gronie kolegów, 1945-1946. /BL/


Członkowie Spółki Handlowej " Rolnik" /m.in. Śpitalniak Andrzej/. Borek, 1930 rok. /BŚ/


"Wisła" lata 1912-1920. /RS/


Polacy w armii pruskiej - 1912 rok. /BŚ/


I Komunia Św. - Brunon Śpitalniak. Skoków, 1939 rok. /BŚ/


Walenty Nawrocik, 1925 rok. /MM/


Szkoła Powszechna w Borku. W dniu oddania do użytku, 15.XI.1937 rok. /BL/


Szkoła Powszechna w Borku, stan budowy w lipcu, 1937 roku. /BL/


Gazownia Miejska w Borku. Rok założenia 1912. /BL/


Ołtarz w Kaplicy Św. Krzyża na cmentarzu. Borek. /BL/


Kaplicał Św. Krzyża przy cmentarzu grzebalnym - wzniesiona w 1858 roku. Borek. /BL/


Budynek - stodoła, miejsce gdzie w Borku w latach 1940-1942 był obóz żydowski. /BL/


Probostwo. Arcybiskup W. Dymek - wizytacja i bierzmowanie. Borek, 13.05.1933 rok. /BL/


Bruczków - pałac murowany z XIX w. własność Wandy Koczorowskiej. /BL/


Dworek z 1732 roku w Siedmiorogowie II, przebudowany w XIX w.. Zabytek klasy "0"./BL/


Poświęcenie i otwarcie mleczarni w Borku w okresie międzywojennym - Atoni Kuleczka. /BL/


Jeżewo - dawny dworek myśliwski. Usytuowany w parku krajobrazowym. /BL/


Grupa malarzy /m.in.M. Oliński/, srukatorów, pozłotników w czasie odnawiania wnętrza kościoła na Zdzieżu. Borek, 1930 rok. /BL/


Kamienna kropielnica z kruchty w kościele na Zdzieżu. Borek. /BL/


Oficyna dworska w Zalesiu. 1835 rok. /BL/


Siedmiorogów - stary spichrz. /BL/


Zimnowoda - pałac w stylu klasycznym z XVIII w. /BL/


Koszkowo - dworek murowany. /BL/


Ks. Wikariusz Jan Kasiewicz w otoczeniu ministrantów . Borek, 1937 rok. /ministrant Jerzy Stanikowski/. /BL/


Pokazy strażackie w 1937 roku - boisko sportowe w Borku. Burmistrz Borku Nikodem Dykczak. /BL/


Jan Ofierzyński. Borek, 13.06.1943 r. /BL/


Antoni Chudziński /1849-1907/ -pedagog ze Zdzieża. /BL/


Szkoła Podstawowa w Borku, 3.07.1937 rok, poświęcenie kamienia węgielnego przy rozbudowie. Kierownik Szkoły W. Paczyński, ks. Proboszcz St. Pawłowski. /BL/


Pałac w Karolewie. /BL/


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Borek, 1925 rok. /BL/


25 - lecie Koła Śpiewaczego w Borku - 1917 rok. /BL/


Chór Śpiewaków z Borku w Pogorzeli. Dyrygent Mieczysław Wojtunik, 1933 rok. /BL/


Klub Sportowy "Wisła" Borek, 11.10.1931 r. /BL/


KlubSportowy "Wisła" - sekcja tenisa. Borek, 6.08.1933 rok. /BL/


Paweł Chojnacki, Mieczysław Raczak, Michał Kyryk, Edward Deusch. Borek, 6.08.1933 rok. /BL/


Klub Sportowy "Wisła" - sekcja lekkoatletycza. Borek, 6.08.1933 rok./BL/


Siostry, rok 1930. /HP/


Stołownia Oficerska 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stryju, Małopolska. Grzegorczyk Franciszek, 1925 rok. /HP/


Pożegnanie ks. Kasiewicza. Borek, 1.07.1938 r. /BL/


Piłkarze Klubu Sportowego "Wisła" Borek, 21.10.1928 rok. /BL/


Piłkarze po meczu: "Lipno" Stęszew - "Wisła" Borek, 21.10.1928 r. /BL/


Z albumu rodzinnego. /HP/


Artykuł w prasie po śmierci ś.p. Antoniego Greve. 1905 r. /ZSS/


Siostra Telesfora Dopierała ze swoimi uczennicami. Borek, 1926 rok. /ZSS/


Uroczysta Msza św. polowa. Koronacja Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 r. /ZSS/


Rodzina Weinertów. Borek, 1939 rok. /LJ/


Młode Polki /Jadwiga Bryl/. Borek, 1938 rok. /LJ/


"KURS SEROWARSTWA" /Jadwiga Bryl od góry, pierwsza z prawej strony/. Borek, 1939 rok. /LJ/


Harcerze z opiekunami. Borek, około 1938 roku. /LJ/


Sadzenie drzew w PARKU MIEJSKI. Borek, około 1935 roku. /LJ/


Ks. Roman Borkowski. /BL/


Ignacy Talarczyk. Borek, 1890 rok. /MM-P/


Ignacy Talarczyk. Borek, około 1940 roku. /MM-P/


Powstańcy Wielkopolscy w 1920 roku / Śpitalniak Andrzej, sanitariusz w Armii Hallera/. /BŚ/


"Wisła" Borek, 1912 rok. /RS/


/MM-P/


Uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Boreckiej przez bramy triumfalne, do ołtarza polowego. Koronacja Obrazu MBP. Borek, 2.07.1931 r. /ZSS//


Siostra Hiacynta Hiedekorn z dziećmi z ochronki. Borek, 1933 rok. /ZSS/


Zadowolona gromadka małych aktorów po swych występach. Ochronka - Borek, 1933 rok. /ZSS/


Dom Sióstr w czasie budowy. Na jego tle Siostra Elżbieta Bieńkowska, przełożona. Borek, 1907 r. /ZSS/


Żniwa. Wnuczka Karola Graeve. /RW/


Wesele Marianny i Stefana Szymkowiaków. Borek, 1941 rok. /RW/


Andrzej, Stanisława i Stefan Szymkowiakowie. Borek, 1907 rok. /RW/


Stefan Szymkowiak i Marianna Szymkowiak, około roku 1941. /RW/


II wojna światowa - Stefan Szymkowiak. /RW/


Cecylia Weinert. Borek, około 1920 roku. /LJ/


Harcerki ze szkoly w Borku, około 1934 roku. /LJ/


"KURS ZAPRAW" w Borku, 7.09.1935 r. /LJ/


Ucziowie ze Szkoły Podstawowej w Borku, około 1928 roku. /LJ/


Staw przy Farze. Borek, 1939 r. /LJ/


Jadwiga Bryl. Borek, 1938 rok. /LJ/


Jadwiga Bryl. Borek, 1938 rok. /LJ/


Pierwszy od prawej strony Władysław Szymczak, Brunon Śpitalniak. Skoków, 1954 rok. / BŚ/


Panna młoda /J.Śpitalniak/. Skoków, 1957 rok. /BŚ/


Żniwa - Skoków, 1959 rok. /BŚ/


Skoków, 1949 rok. /Celina Szelejewska i Józefa Grzemska/. /BŚ/


Wieś Skoków, 1958 rok. Józefa Śpitalniak z synem. /BŚ/


Maria Pawlak /Chlebowska/ - Jeżewo 1938 rok. /MK/


Jeżewo 1938/1939 rok. Maria Pawlak /Chlebowska/ z braćmi i kuzynka. /MK/


I Komunia Św. Antoniego Pawlak. Jeżewo, 1936 rok /MK/


Szkoła Podstawowa w Jeżewie, 1957 rok. Wychowawca - Jerzy Stanikowski. /MK/


Most kolejowy na rzece Pogona. Gospodarze ze Skokowa - Wł. Staszak, B. i A. Spitalniak. Stołów, 1956 rok. /BŚ/


Siostra Symforia /Stanisława Dolatowska z Trzecianowa/. Głosiny, 1930 roku. /BŚ/


Skoków, 1960 rok. /BŚ/


Dożynki - Skoków, 1949 rok. /BŚ/


Służba Polsce - Junaki. Pierwszy od prawej strony Brunon Śpitalniak /mieszkaniec Skokowa/. Siemianowice Ślaskie - wiosna, 1949 rok. /BŚ/


Skoków, 1960 rok - wiejskie podwórko. /BŚ/


Skoków, 1953 rok. Gospodarstwo rodziny Śpitalniak. /BŚ/


Plac św. Piotra w Rzymie. Rodzina Grzemskich ze Skokowa wraca po wojnie z wysiedlenia, 1945 rok. / BŚ/


Skoków - Dożynki w 1949 roku. /BŚ/


Przedstawienie w wykonaniu mieszkańców ze Skokowa, 1950 rok. /BŚ/


Dożynki. Skoków, 1949 rok. /BŚ/


Rodzina Grzemskich ze Skokowa w 1939 roku. /BŚ/


Ślub Jana Dolatowskiego. Trzecianów, 1926 roku. /BŚ/


Koło Gospodyń Wiejskich ze Skokowa na kursie pieczenia. Borek, 1950 roku.


Jawory, 1957 rok. /KK/


Zołnierze Marynarki Wojennej, Każmierczak Teodor z Jawor i Jan Nawrot z Borku. Gdańsk 1953 rok. /KK/


Teodor Każmierczak z Jawor na kutrze rybackim, 1954 roku. /KK/


Teodor Kaźmierczak /stoi drugi od prawej strony/. Żołnierzy odwiedzila delegacja z Japoni. Gdańsk, 1953 rok. /KK/


Teodor Kaźmierczak z Jawor w 1953 roku slużył w Marynarce Wojennej. /KK/


Każmierczak Teodor z Jawor jako nurek. 1953 rok. /KK/


Teodor Kaźmierczak /drugi od lewej strony/ z Jawor na kutrze rybackim, 1954 rok. /KK/


Panny ze Skokowa niosa figurkę Matki Bożej. Boże Ciało, 1957 rok


Otwarcie drogi na odcinku Skoków-Stołów. Wstęgę przecina Minister. Skoków, 1953 rok. /BŚ/


Szkoła Podstawowa. Kierownik szkoły Władysław Dymarski - Skoków, 1939 rok. /BŚ/


Żniwa. Stołów, 1959 rok. /BŚ/


Sianokosy. Stołów, 1950 rok. / BŚ/


Józef Chlebowski. Jeżewo około 1958 roku. /MK/


Antoni Pawlak z Jeżewa, 1946 rok. Służył w Marynarce. /MK/


Z albumu rodzinnego. /MK/


Wesele Marii /Pawlak/ i Bronisława Chlebowskich. Jeżewo, 1947 rok. /MK/


Wesele Marii / Chlebowska/ i Ludwika Stróżyków. Jeżewo, 1947 rok. /MK/


Bronisław Chlebowski z Jeżewa. Jednowstka wojskowa w Skwiżynie, 1956 rok. /MK/


Wesele Józefa Pawlak z Jeżewa, 1934 rok. Pierwsza od lewej klęczy Maria Pawlak /Chlebowska/. /MK/


Szkoła Podstawowa w Jeżewie - cztery klasy. Uczniowie ustawieni rocznikami. Od góry rocznik 1923 - trzeci od prawej Bronisław Chlebowski, niżej rocznik 1924 - trzeci od prawej Antoni Pawlak, niżej rocznik 1925 , niżej rocznik 1926, klęczy rocznik 1927 i 1928. /MK/


Klasztor. Borek, 1946 rok. /MK/


I Komunia Święta. Z prawej strony obok księdza, Maria Pawlak /Chlebowska/. Jeżewo, 1938. /MK/


Wesele. Jeżewo, 1946 rok. Marynarz - Antoni Pawlak z Jeżewa. /MK/


Maria Pawlak /Chlebowska/. Jeżewo, 1939 rok. /MK/


Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp., 1960 rok. Nauczyciel Edmund Nowak. Pod oknem siedzi Eugeniusz Pawlak z Jeżewa. /MK/


Szkola Podstawowa w Strumianach, 1949 rok. /MK/


Uczniowie Szkoły Podstawowej z Borku Wlkp. nad morzem, 14.05.1962 rok. W pierwszym rzędzie w ciemnej chustce na głowie Gabriela Małecka /Obałek/, W berecie Nauczyciel Edmund Nowak. /GO/


Koło Śpiewacze. Bruczków lata 1938/1939. /LT/


Edmund Nawrot - z lewej. Borek. /LN/


Aniela Nawrot z domu Nowakowska. Borek, 1950 rok. /LN/


Elżbieta Goździewicz /Tomaszewska/, Longina Nawrot, Maria Goździewicz / Biderman/. Borek Wlkp., 1959 rok. /LN/


Po II wojnie światowej, Święto Plonów w Borku. Aniela Nowakowska /Nawrot/ pierwsza od lewj - z wieńcem. /LN/


Longina Nawrot z rodzicami. Zapłocie, 1957 rok. /LN/


Delegacja przedszkolaków /Ewa Gorzelańczyk, Renata Wachowska, Longina Nawrot, Marek Majchrzak, Marbola Grudziak, Andrzej Danielczyk, Roman Roszak/ na ślubie wychowawczyni. Borek Wlkp., 1959 rok. /LN/


Longina Nawrot i jej mama Aniela. Karolew, 1957/58. /LN/


Aniela Nowakowska /Nawrot/ - I Komunia św. Borek, 1945 rok. /LN/


Aniela Nowakowska /Nawrot /pierwsza z prawej/ na kursie w Wasowie, 1950 rok. /LN/


Przedszkolaki - zabawa gwiazdkowa. Borek Wlkp., 1960 rok. /LN/


Ślub Franciszki i Stanisława Hosków. Jeżewo. /LN/


Aniela Nawrot z domu Nowakowska /w środku/ na kursie w Wasowie, 1950 rok. /LN/


Zabawa gwiazdkowa w przedszkolu. Borek Wlkp., 1960 rok. /LN/


Ślub Anieli i Edmunda Nawrotów. Borek, 1954 rok. /LN/


Zima. Rodzina Nawrotów na sankach. Karolew, 1957/1958 rok. /LN/


Karolew 1957/1958 rok. Rodzina Nawrotów na zimowym spacerze. /LN/


Zabawa karnawałowa lata 50-te XX w. Jan Gożdziewicz, Stanisław Kozłowski. /LN/


Zabawa karnawałowa lata 50-te XX w. Jan Gożdziewicz, Stanisław Kozłowski. /LN/


Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp., klasa III B. Wychowawczyni Maria Roszak. Borek Wlkp., 1964 rok. /LN/


Edmund Nawrot /w środku/. Borek, 1951 rok. /LN/


Aniela Nawrot na kursie z obsługi maszyny do księgowania. Warszawa 1962 rok. /LN/


Longina Nawrot. Borek, 1956 rok. /LN/


Bank Spółdzielczy w Borku Wlkp. Czesława Wojdyło, Aniela Nawrot, Marian Szmańda, Aurelia Paprzycka, Teresa Olińska, Walenty Gregorowicz. 1963 rok. /LN/


Jadwiga z domu Nowakowska - lata wojenne. /LN/


Przedszkole w Borku Wlkp. Wychowawczyni Dobromiła Szczepaniak /siedzi w 1 rzędzie od lewej/, Stanikowska obok nauczyciela Kosińskiego. 1959 rok. /LN/


Longina Nawrot na kolanach mamy Anieli. Borek/Zapłocie, 1957 rok. /LN/


Bez czapki - marynarz Edmund Nawrot z Borku, 1951 rok. /LN/


Grupa przedszkolaków. Borek Wlkp., 1959-1960 rok. /LN/


Od lewej Aniela Nawrot, Maria Zygmunt, Walczak, Leokadia Krupczyńska, Misiaczyk, Poloch. ok. 1962 rok. /LN/


Ślub Ireny i Franciszka Dajewskich. Borek, 1952 rok. /LN/


Aniela /Nowakowska/ i Edmund Nawrotowie. Borek, wrzesień 1954 rok. /LN/


Siostry Jadwiga i Aniela Nowakowskie. Borek, po 1945 roku. /LN/


Szkoła Podstawowa, klasa I B. Wychowawczyni Maria Roszak. Borek Wlkp., 1962 rok. /LN/


Ślub Marii /z Dolatowskich/ i Andrzeja Śpitalniaków. Trzecianów, wrzesień 1928 rok. /BŚ/


Rynek i ratusz w Borku. Lata 20, XX wieku. /NA/


Stacja PKP w Borku, lata 20, XX wieku. / NA/


Dworek. /NA/


Rynek w Borku. Pocztówka z 1904 roku. /NA/


Antoni Marciniak z Zalesia w wojsku /pierwszy od lewej/, 1938 rok. /LT/


Antoni Marciniak z Zalesia w wojsku. 1939 rok. /LT/


Prace polowe w folwarku. Bruczków, 1926 rok. /LT/


Józef Plachowski z Bruczkowa /niższy/ - 1914 rok. /LT/


Władysława Lewandowicz /z domu Grzemska/ z synem Stefanem. Bruczków, 1950 rok. /LT/


Wesela. Zalesie, 13.02.1938 rok. /LT/


Złote Gody Katarzyny i Antoniego Marciniaków. Zalesie, 1956 rok. /LT/


Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Borek, 1892 rok. /FK/


Wycisłwo, Szkoła Podstawowa - 1959/1960 r. U Góru pierwszy od prawej - Stefan Szymczak. Wychowawcy: A. Lewandowski, S. Morel. /MSz/


Szkoła Podstawowa w Wycisłowie rocznik 1956/1957. Pani Lewandowska i Apolinary Lewandowski, ks. Sztuba, pan Gorzelańczyk. W pierwszym rzędzie za księdzem stoi Stefan Szymczak. /MSz/


Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp., 1959 rok. Nauczyciel Gabriel Szczepaniak. /MSz/


Borek Wlkp., zima 1957/1958 rok., ul. Powstańców Wlkp. Na sankach druga od lewej Mirosława Teodorczyk /Szymczak/. /MSz/


Przedszkolaki. W 3 rzędzie, 4 od lewej, Mirosława Teodorczyk /Szymczak/. Wychowawczynie: D. Szczepaniak i Stanikowska. Borek Wlkp., 1958 rok. /MSz/


"Wisła" Borek - lata 1946-1949. /RS/


"Wisła" Borek - lata 1946 - 1949. /RS/


"Wisła" Borek - lata 1946 - 1949. /RS/


"Wisła" Borek - lata 1946 - 1949. /RS/


"Wisła" Borek - lata 1946 - 1949. /RS/


Drużyna "Wisły" po meczu z Oldboyami 1946 - 1949. /RS/


"Wisła" Borek, 1962 rok. /RS/


50-lecie Klubu Sportowego "Wisła" Borek Wlkp., 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia istnienia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


50-lecie Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Fragment z pochodu z okazji 570-lecia miasta Borku, 1962 rok. /RS/


"WISŁA" Borek lata 1946-1949. /RS/


Jubileusz 50-lecia istnienia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia istnienia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Jubileusz 50-lecia Klubu Sportowego "Wisła", 1962 rok. /RS/


Drużyna "Wisły" po meczu z Oldbyami 1946-1949. /RS/


Ochronka w Borku, 1939 rok. Na koniu - Dobromiła Paczyńska /Szczepaniak/. /DSz/


Przedstawienie pt. "Radziwiłł jedzie" w wykonaniu harcerzy z Borku, 8.03.1936 roku, na sali " u Marczewskiej". /DSz/


Pożegnanie przedszkola - rocznik 1948. Wychowawczyni Dobromiła Paczyńska /Szczepaniak/. Borek 1955 rok. /DSz/


Przedszkole w Borku. Wychowawczyni Dobromiła Paczyńska /Szczepaniak/. Lata, 1954/55. /DSz/


Pożegnanie przedszkola. Dzieci od lewej strony: Nowakowski Arek, Nowak Olek, Bindrowski Geniu, Bindrowski Stasiu, Pawlak Boguś, Walczak Andrzej, Lindner Andrzej. Wychowawczyni Dobromiła Paczyńska. Borek, 1955 rok. /DSz/


Pożegnanie przedszkola dzieci z rocznika 1953. Wychowawczyni Dobromiła Paczyńska /Szczepaniak/. Borek Wlkp., 1960 rok. /DSz/


Przedszkole w Borku . Wychowawczyni Dobromiła Paczyńska /Szczepaniak/, 1957 rok /DSZ/


I Komunia Św. Jadwigi Mikołajczak /Płachta/. Borek, 19.06.1950 rok. /JP/


Droga do Dorotowa - Jadwiga Mikołajczak /Płachta/ z kuzynem, 1958 rok. /JP/


Trzecianów, 1960 rok. Jadwiga Mikołajczak /Płachta/ z bratem. /JP/


Magdalena Mikołajczak /z lewej strony/. Wieś Dorotów, 1960 rok. /JP/


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borku na wycieczce w Krakowie. Opiekun Apolonia Hoffman /Pierzchałka/. 1953 rok. /JP/


Wycieczka do Wieliczki, 4.06.1952 rok - klasa VI. Opiekunowie Apolonia Hoffman /Pierzchałka/, Wojciech Kosiński, Maria Roszak. /JP/


Szkoła Podstawowa w Borku - rocznik 1945. W górnym rzędzie 4 od prawej strony Stanisław Mikołajczak. Dyrektor Szkoły Wojciech Paczyński, nauczycielka Zofia Kurkówna. Borek, 1954 rok. /JP/


Uczniowie rocznik 1945. Klasa Va, Wychowawczyni Maria Roszak. W drugim rzędzie pierwszy z lewej strony Stanisław Mikołajczak. Borek, 1956 rok. /JP/


Rocznik 1939, klasa IV. Nauczyciele Paweł Wawrzyniak, Wojciech Paczyński, Wojciech Kosiński, Edmund Nowak, wychowawczyni siostra zakonna Beata Śliwińska. Borek, 1949 rok. /JP/


Wesele Magdaleny i Stanisława Mikołajczaków. Listopad, 1933 rok. /JP/


Wesele Magdaleny i Stanisława Mikołajczaków. Listopad, 1933 rok. /JP/


Uczniowie SzkołyPodstawowej w Borku. Wycieczka do Zakopanego, 1953 rok. /JP/


Zalesie, 1944 rok. Z albumu rodzinnego Marii Konarczak . /KM/


Pałac w Zalesiu. Z albumu rodzinnego Marii Konarczak. /KM/


Pałac w Zalesiu. Z albumu rodzinnego Marii Konarczak. /KM/


Pałac w Zalesiu. Z albumu rodzinnego Marii Konarczak. /KM/


Pałac w Zalesiu. Kurs prasowania. Z albumu rodzinnego Marii Konarczak. /KM/


Z albumu rodzinnego Marii Konarczak. /KM/


Pelagia Wojtkowiak z dziećmi /Eugeniusz, Stanisława/. Lisia Droga, 1940 rok. /HM/


Siostra Kasjana /Maria Wojtkowiak/. Lisia Droga, 1934 rok. /HM/


Ślub Pelagi /Domin/ i Ignacego Wojtkowiaków. Lisia Droga. Grudzień, 1930 rok. /HM/


Stanisława Wojtkowiak /Smolarek/. Lisia Droga, 1941 rok. /HM/


Ślub Pelagi /Domin/ i Ignacego Wojtkowiaków. Grudzień, 1930 rok. /HM/


Eugeniusz Wojtkowiak. Lisia Droga, 1940 rok. /HM/


Stanisława Smolarek. Lisia Droga, 1951 rok. /HM/


Ślub Stanisławy /Wojtkowiak/ i Mariana Smolarek. Lisia Droga, 30.06.1954 rok. /HM/


Ks. Edward Jęczkowski z biskupem Baraniakiem na tle Sanktuarium. Borek Wlkp., 1971 rok. /HM/


Szkola Podstawowa w Borku Wlkp. - Zespół Muzyczny, 1970 rok.


1964 rok. Przedszkole w Borku Wlkp. - Zespół taneczny. Pirwsza od prawej Halinka Smolarek /Matyszczak/. /HM/


I Komunia Św., ks. W. Koperski. Borek Wlkp., 1967 rok. /HM/


Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp., klasa IV a. W drugim rzędzie 5 od lewej Halinka Smolarek /Matyszczak/. Borek Wlkp., 1969 rok ./HM/


Ukończenie klasy VIII Szkoły Podstawowej w 1972 roku. Pierwsza z lewej strony w trzecim rzędzie Halinka Smolarek /Matyszczak/. Borek Wlkp. /HM/


Janek Smolarek po nawiedzeniu Obrazu MB Częstochowskiej w Borku Wlkp., 1980 rok. /HM/


Komunia Św. Halinki Smolarek /Matyszczak/. 1967 rok. /HM/


"Praktyczna Pani" - Wystawa konkursowa. Borek Wlkp., 27.06.1972 rok.


"Praktyczna Pani". Borek Wlkp., pierwsza od prawej H. Poloch, T. Majchrzak, Z. Szynka. 1972 rok. /HM/


Janek Smolarek na koniu. Lisia Droga, 1967 rok. /HM/


Klasa II Szkoły Podstawowej. Wychowawca Zielińska. Borek Wlkp., 1965 rok. /HM/


W okularach Halina Smolarek /Matyszczak/. Borek Wlkp., 1972 rok. /HM/


"Praktyczna Pani" - Wystawa konkursowa. Borek Wlkp., 27.04.1972 rok. Druga od lewej Halinka Smolarek /Matyszczak/. /HM/


Występ zespołu muzycznego. Borek Wlkp., 1970 rok. /HM/


Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsza z prawej strony Halinka Smolarek /Matyszczak/. Borek Wlkp., 1970 rok. /HM/


Żniwa. Rodzina Tyrakowskich ze Skokowa. Lipiec, 1951 rok. /HD//


Żniwa. Jadwiga i Wiktor Tyrakowscy. Skoków - lipiec, 1951 rok. /HD//


Żniwa. Skoków - lipiec, 1951 rok. /HD//


Żniwa. Skoków - lipiec, 1951 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - lipiec, 1951 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - lipiec, 1951 rok. /HD/


Żniwa. Rodzina Tyrakowskich. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Wiktor Tyrakowski - żniwa. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Żniwa. Skoków, 15.07.1947 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Żniwa. Skoków - 15.07.1947 rok. /HD/


Wycieczka do Gdyni, 1970 rok. / W sukience w paski Zofia Kostka /Fiebigier/ . /ZK/


Warszawa, 1970 rok. /8 od lewej strony stoi Zofia Kostka /Fiebigier/. /ZK/


Ukończenie Szkoły Podstawowej w roku 1961. Nauczyciele: stoi Agnieszka Grzemska, siedzi - Nowak Teresa, Kosiński, Orsztynowicz Helena, Roszak Józef, Krupczyńska Leokadia, Paczyński Wojciech, Nowak Edmund, Jarus, Prokopow, Pierzchałka Apolonia, Kurek Zofia, Cychnerski, Szczepaniak Gabriel. Uczniowie: druga od lewej z warkoczem Zofia Fiebigier /Kostka/. /ZK/


Kurs szycia w Witaszycach. Z albumu rodzinnego Stefani Andrzejewskiej. /AS/


Kurs szycia w Witaszycach. Z albumu rodzinnego Stefani Andrzejewskiej. /AS/


Z albumu rodzinnego. /AS/


Z albumu rodzinnego. /AS/


Z albumu rodzinnego. /AS/


Z albumu rodzinnego. /AS/


Ślub Katarzyny i Kazimierza Świdurskich. Borek, 4.06.1933 rok. /AS/


Wesele Katarzyny i Kazimierza Świdurskich. Borek, 4.06.1933 roku . /AS/


Skokówko - żniwa, 1937 rok. Środkowy rzad - w ciemnej bluzce Katarzyna Świdurska. /AS/


Skokówko - żniwa 1937 rok. Trzecia od prawej Katarzyna Świdurska. /AS/


Żniwa - Skokówko 1937 rok. Katarzyna Świdurska trzecia od dołu. /AS/


Z albumu rodzinnego. /AS/